TG7 Basilicata 23 Agosto 2014Rapone Paese delle Fiabe (1)