Giornata della Divina Misericoridia


Giornata della Divina Misericoridia a cura d Grazia D'Arrigo. 
#ottavadipasqua #fede #Basilicata

Commenti